A-kassan

Förutom förhandling om löner och arbetsvillkor är det mest märkbara som fackförbund sysslar med A-kassan (arbetslöshetskassan), den ersättning man får som arbetslös. Alla A-kassor, med undantag för Alfakassan, administreras av olika fackförbund i Sverige, och det enklaste sättet att gå med i en A-kassa är att bli medlem i facket. Men det är som sagt inget krav, även om det är det vanligaste. Numera är det också vanligt att komplettera medlemskap i en A-kassa med en Inkomstförsäkring, för att maximera den ersättning man får.

Vanliga frågor & svar om A-kassan

Hur stor är ersättningen?
Den ersättning som man får från A-kassan ligger på 80 % av den lön som man hade när man arbetade. Dock så finns det en maximal ersättningsnivå på 680 kronor om dagen, vilken man når om man tjänat 18 700 kronor i månaden. Dock så har regeringen aviserat att detta tak kommer att höjas 1 maj 2015, till 910 kronor per dag, vilket motsvarar 80 % av en lön på 25 000 i månaden.

Hur länge får man ersättning?
Du kan som arbetslös få ersättning 300 dagar från en A-kassa. Dock så räknas bara helgfria vardagar, normalt alltså fem dagar per vecka. Den som har barn under 18 år kan sedan också få 150 extra ersättningsdagar. Det är också värt att notera att man inte får någon ersättning för de sju första dagarna som arbetslös.

Betalar man skatt på ersättningen från A-kassan?
Ja, ersättning från A-kassa är skattepliktig.

Hur ansöker man om ersättning hos en A-kassa?
Till att börja med måste du anmäla dig hos Arbetsförmedlingen din första dag som arbetslös för att kunna få ersättning. Sedan måste du skicka in en blankett; Ansökan om arbetslöshetsersättning, till den A-kassa du är medlem i. Det är viktigt att påpeka att du måste ha arbetat en viss tid under de senaste 12 månaderna och att du kan styrka detta, vilket normalt inte är några problem. Kravet är 80 timmar per månad under en sexmånadersperiod det senaste året. Du måste sedan också kontinuerligt fylla i och skicka in kassakort, där du redovisar vad du gjort under arbetslösheten. Detta går också att göra digitalt numera. Du måste också ha varit ansluten till en A-kassa i minst 12 månader för att vara berättigad till ersättning.

Vad händer vid sjukdom?
Den som är sjuk är inte berättigad till ersättning från A-kassan. För att få ersättning krävs att man står till arbetsmarknadens förfogande, vilket den som är sjuk inte gör. Det är viktigt att korrekt fylla i sjukdom på kassakortet. Vid sjukdom ska du i stället ansöka om sjukpenning.

Vad är en inkomstförsäkring?
Då ersättningen från A-kassan har ett tak innebär det att många inte får 80 % av sin gamla lön i ersättning, utan mindre än så. Den som för tillfället har en månadslön över 18 700 kronor kan alltså riskera att utsättas för ett betydande bortfall av inkomst vid arbetslöshet. Taket för ersättning för A-kassa är dock planerat att höjas så att det täcker en månadsinkomst på 25 000 kronor till 80 %, vilket något minskar behovet av att komplettera A-kassan med en inkomstförsäkring.