Att vara med i facket som anställd

I facket som anställdDen som aldrig varit med i ett fackförbund förknippar kanske facket med konflikter, om missförhållanden på arbetsplatser,om anställda som sägs upp på orättfärdiga grunder och därefter, tack vare sitt fackförbund får upprättelse. Kanske förknippar en del facket med strejker och andra konflikter på arbetsmarknaden som man inte nödvändigtvis känner sig delaktig i själv. Dock har facket många andra fördelar som man bör ha i åtanke, fördelar som har betydligt mindre dramatisk innebörd än strejker och andra konflikter.

Det kan vara både smart och lönsamt att sätta sig in i dessa fördelar så att man kan bilda sig en uppfattning om huruvida medlemskap i facket är ett alternativ och i så fall vilket förbund som är lämpligast.

Yrkesanpassade fördelar

Förutom skydd i samband med konflikter så har man som fackansluten en mängd fördelar. Först ska sägas att dessa fördelar och erbjudanden varierar från förbund till förbund. Något som inte är så konstigt efter som de olika förbunden representerar olika yrkeskategorier och följaktligen så ser behoven olika ut. Dessutom så förhandlar oftast de olika förbunden för sig med arbetsgivarna och olika förhandlingar slår olika ut, alltså blir resultatet och fördelarna olika även av den anledningen.

Följaktligen finns det en mängd erbjudanden som är intressanta för de flesta. Är man till exempel intresserad av att vidareutbilda sig så finns det många fackförbund som har medlemsförmåner när det gäller detta. Likaså när det gäller pensioner och försäkringar, inte bara när det gäller exempelvis skador som skett på arbetsplatsen. Medlemskap i facket kan även innebära fördelar när det gäller huslån och andra kostnader som rör boendet. Sedan ska man inte underskatta små fördelar som billigare prenumerationer på tidningar och sänkta kostnader i samband med resor.

För att få klarhet i vilket förbund som är att föredra och om man i så fall har rätt att vara med i detta så bör man sätta sig ner och noga gå igenom alternativen och väga dem mot varandra. Information finns här på Fackförbundet.se och givetvis även hos de aktuella enskilda förbunden.

Försäkringar

Den främsta anledningen till att folk går med i facket är av lätt sedda skäl försäkringarna. Givetvis kan man vara med i en A-kassa utan att vara med i ett fackförbund men då har man å andra sidan inte rätt till lika höga utbetalningar den dagen man skulle bli arbetslös. Hur dessa avtal varierar delvis mellan olika förbund men på det stora hela ser avtalen ganska lika ut. Vill man läsa på närmre om vad detta innebär så finns det gott om information att tillgå på respektive förbunds hemsida.

Juridisk hjälp

Det händer förvisso ibland att det blir konflikter på arbetsmarknaden. Det kan handla om större konflikter mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund, det kan handla om missförstånd och konflikter mellan enskilda medlemmar och enskilda arbetsplatser. Dock har man som medlem även tillgång till andra fördelar när det gäller tolkning av rättigheter och skyldigheter. Exempelvis kanske man som enskild anställd har frågor som rör ens anställningskontrakt men man saknar den juridiska expertisen för att kunna reda ut vad som gäller. Här kan facket hjälpa till och, vid eventuella frågetecken och missförhållanden, hantera situationen så att den löser sig till din fördel.