Att vara med i facket som chef

i facket som chefAtt vara med i facket som chef kanske låter missvisande för den som inte är så insatt. Fackförbund är något som de allra flesta förknippar med anställda och arbetare, det vill säga kategorier som ligger ganska långt ifrån det som gemene man förknippar med ordet chef. Dock är det ju så att även chefer kan vara anställda, chef och ägare till ett företag behöver definitivt inte vara samma sak och på större företag finns det chefer på olika nivåer och på olika avdelningar. Följaktligen har man även som chef rättigheter till trygghet på arbetsplatsen, till juridisk hjälp vid konflikter och fördelar och hjälp när det gäller exempelvis vidareutbildningar.

Här på Fackförbundet.se kan du jämföra de olika förbunden och deras erbjudanden och möjligheter. Vad stämmer med ditt yrke eller ditt blivande yrke? Vilka förbund får du vara med i? Dessa och andra frågor får du svar på här.

Förmåner av att vara med i facket som chef

Som chef och fackansluten har man givetvis samma rättigheter som andra medlemmar; alltifrån fördelar när det gäller prenumerationer på tidningar till juridisk hjälp i samband med konflikter och/eller oklarheter.

Naturligtvis har man även rätt till den inkomstförsäkring som de flesta ansluter sig till facket för att få. Är man redan med i A-kassan har man en försäkring som kompletteras och ger bättre ersättning om man är medlem i ett fackförbund. Denna ersättning kan variera mellan de olika förbunden men i de allra flesta fall så landar den på 80% av inkomsten.

Utbildningar och kurser

Som chef måste man hålla sig uppdaterad på ett helt annat sätt än en vanlig anställd är, därtill har man ett större ansvar vilket innebär att man måste hålla sig á jour med det som sker i företaget som helhet och hur marknaden ser ut. Rent praktiskt innebär detta att ens kunskapsområden och kompetenskrav kan ändras mer och oftare än för en vanlig anställd, varför vidareutbildningar och kurser kan bli nödvändiga. Har man dessutom kanske avsikter att avancera inom företaget eller byta till en liknande tjänst inom samma bransch så kan man få hjälp från facket med ytterligare eller kompletterande utbildningar. Utbildningar som annars hade kunnat bli både tidskrävande och kostsamma.

Som chef har man alltså många anledningar att vara med i facket och här på sidan hittar du information och kan enkelt jämföra vilka alternativ som passar dig och din yrkesroll bäst. Hur ser du på din framtid? Har du koll på vilka försäkringar du har rätt till? Vilket blir mest fördelaktigt för dig? Svaren får du här?

Rådgivning och stöd

Som chef har man ansvar inte bara för sig själv och sin arbetsprestation utan även för att de man är chef över ska ha det bra och prestera. Dessutom ska man vara länken mellan de anställda och era överordnade, något som kan kännas som en utsatt position. Kanske kan det kännas oklart vilket ansvar man faktiskt har när åsikter kommer från bägge hållen.

Att vara med i facket som chef ger den fördelen att man kan få rådgivning när det gäller oklara situationer och/eller konflikter. Det innebär mindre oro och du kan bättre fokusera på det som faktiskt är din uppgift: att vara en bra chef.