Egenföretagare

Att vara egenföretagare kan vara riskabelt, mer så än att vara en ”vanlig” anställd. Det gör att det är viktigt att se om sitt hus, så att man om det värsta inträffar inte drabbas av en personlig katastrof. Det är minst lika viktigt för en egenföretagare att organisera sig fackligt som det är som för anställda, speciellt i rent ekonomiskt hänseende. Mycket av det som facket kommer att sköta skulle du definitivt kunna göra själv, men det kommer definitivt att förenkla allting och spara in på tid – och tid är något som egenföretagare ofta inte har så gott om. Men det finns definitivt också sådant som talar emot att gå med i ett fackförbund som småföretagare, och det är definitivt en avvägningsfråga.

Skäl att gå med i ett fackförbund som egenföretagare:
* Det gör det enklare att skaffa A-kassa.
* Det förenklar för dig att skaffa en inkomstförsäkring.

Skäl att inte gå med i ett fackförbund som egenföretagare.
* Det kan leda till intressekonflikter, eftersom företagare ofta ses som fackets motpart.
* SMÅA, Småföretagarnas A-kassa, är en A-kassa speciellt för företagare, och är inte knuten till något fack.

Så fungerar A-kassan för egenföretagare

A-kassan fungerar på i stort sett samma sätt för egenföretagare som blivit arbetslösa som för vanliga anställda:
* Första arbetslösa dagen måste du anmäla dig hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande.
* Fyll i blanketten Ansökan om arbetslöshetsersättning.
* Hör efter med din A-kassa vilka övriga handlingar som de behöver.
* Skicka in ansökan och handlingar till din A-kassa.
* Fyll i och skicka in kassakortet. Detta kan även göras elektroniskt.
* Få dina utbetalningar.

Inkomstförsäkring fungerar även det enligt samma principer som för vanliga anställda, genom att det låter dig få en större del av din tidigare inkomst i ersättning, förutsatt att du tjänat över 18 700 kronor i månaden. En lön på 18 700 kronor i månaden berättigar till den maximala ersättningsnivån från A-kassan på 680 kronor per dag.

Viktigt att gå med i A-kassan

Det kan för många kännas som litet av ett nederlag att gå med i en A-kassa som egenföretagare. Som om man inte riktigt tror på sitt företag utan räknar med att det kommer att gå omkull. Men den trygghet det innebär att man, om saker går snett, kommer att få A-kassa (och inkomstförsäkring) gör att man kan sova lättare om nätterna som egen företagare. Att ha ett eget företag leder lätt till oro, och att i alla fall veta att ekonomin är tryggad vad som än händer gör det enklare att härda ut.

Vilket eller vilka fackförbund passar egenföretagare?

Inte alla fackförbund är helt välkomnande mot egenföretagare, men det finns flera stycken som är det. Ett exempel är Unionen, som erbjuder egenföretagare speciella tjänster riktade just till dem, som juridisk rådgivning och olika försäkringar som man som egen företagare behöver. Men de är inte det enda fackförbundet som riktar sig till egenföretagare, utan det finns även andra. Dessutom finns alternativet att gå med direkt i en A-kassa (SMÅA) utan att använda sig av ett fackförbund som mellanhand.