Fackliga organisationer

I Sverige delas fackförbund upp i tre sammanslutningar, LO, TCO och Saco. Dessa representerade länge tre angränsande yrkeskategorier: arbetare, tjänstemän och akademiker. Fortfarande finns skillnader mellan de tre, även om de luckrats upp betydligt i och med att fler läser på universitet och högskola, och numera återfinns akademiker även i de fackförbund som hör till TCO, och ibland också LO. Vissa grundskillnader finns dock kvar, även om det numera inte alltid är helt klart vilket fack man egentligen hör hemma i – ofta finns det flera som passar in.

Landsorganisationen i Sverige (LO)

 • Byggnadsarbetareförbundet, Organiserar de som på olika sätt arbetar med byggnadsarbete.
 • Elektrikerförbundet, Organiserar elektriker, de som arbetar med säkerhet och reparatörer av vitvaror.
 • Fastighetsanställdas Förbund, Organiserar fastighetsarbetare som städare, elektriker, fastighetsarbetare.
 • GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Organiserar skogs- och träarbetare samt grafiker.
 • Handelsanställdas Förbund, Organiserar de som arbetar inom handel, på lager, frisör, gymanställda med mera.
 • Hotell och Restaurang Facket, Organiserar de som arbetar på hotell, restaurang, barer, nöjesföretag, matsalar och liknande.
 • Kommunalarbetareförbundet, Organiserar bland annat anställda inom kommuner, landsting, kyrka och kooperationer, men även en del privatanställda.
 • Livsmedelsarbetareförbundet, Organiserar de som arbetar med livsmedel.
 • Industrifacket Metall, Organiserar de som arbetar på verkstäder, i stålverk, i gruvor, inom flera olika industrier med mera.
 • Musikerförbundet, Organiserar de som arbetar professionellt med musik.
 • Målareförbundet, Organiserar målare, lackerare, de som arbetar med material och liknande.
 • Pappersindustriarbetareförbundet, Organiserar de som arbetar inom pappers- och massaindustrin.
 • SEKO (Service- och kommunikationsfacket), Organiserar arbetande inom bland annat post, tele, trafik, energi med mera.
 • Svenska Transportarbetareförbundet, Organiserar arbetande inom transportbranschen i vid bemärkelse. Flyg, bevakning, tidningsbud och mycket annat.

Tjänstemännens centralorganisation (TCO)

 • Fackförbundet ST, Organiserar statligt anställda främst på universitet, skatteverket, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.
 • Finansförbundet, Organiserar anställda inom bank- och finansvärlden.
 • Facket för försäkring & finans, Organiserar de som arbetar på försäkringsbolag och hos försäkringsförmedlare, samt banker som ägs av försäkringsbolag.
 • Försvarsförbundet, Organiserar de som arbetar inom försvaret, eller i nära anknytning till detta.
 • Journalistförbundet, Organiserar de som arbetar med journalistik.
 • Lärarförbundet, Organiserar lärare.
 • Polisförbundet, Organiserar de som arbetar som poliser.
 • Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet, Organiserar arbetande inom skogs- och lantbruk, jägare, golfbanearbetare med mera.
 • Svenska folkhögskolans lärarförbund, Organiserar svenska folkhögskolelärare.
 • Sveriges Yrkesmusikerförbund, organiserar musiker, främst inom orkester- och teatervärlden.
 • Teaterförbundet, Organiserar de som arbetar med teater och film.
 • TULL-KUST, Organiserar anställda inom tullen och kustbevakningen.
 • Unionen, Organiserar bland annat egenföretagare, chefer, administratörer och tjänstemän inom många områden i det privata näringslivet.
 • Vision, organiserar arbetande främst inom välfärdsyrken, både med privat och offentlig anställning.
 • Vårdförbundet, Organiserar sjuksköterskor, barnmorskor och andra som arbetar inom vården.

Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)

 • Akademikerförbundet SSR, Organiserar samhällsvetare som främst arbetar med utvecklingen av samhället och välfärden.
 • Civilekonomerna, Organiserar ekonomer och civilekonomer.
 • DIK (dokumentation, information och kultur), Organiserar arbetande inom information, kommunikation och kultur.
 • Fysioterapeuterna, Organiserar fysioterapeuter och sjukgymnaster.
 • Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Organiserar Arbetsterapeuter.
 • Jusek, Organiserar akademiker inom juridik, ekonomi, systemvetenskap, beteendevetenskap och samhällsvetenskap.
 • Kyrkans Akademikerförbund, Organiserar akademiker inom Svenska kyrkan.
 • Lärarnas Riksförbund, organiserar lärare, studievägledare och yrkesvägledare.
 • Naturvetarna, Organiserar akademiker med naturvetenskaplig utbildning.
 • Officersförbundet, Organiserar soldater och officerare.
 • Reservofficerarna, Organiserar reservofficerare.
 • Saco-förbundet Trafik och Järnväg, Organiserar administratörer, tekniker och arbetsledare som arbetar med järnvägs- och busstransporter.
 • SRAT, Organiserar akademiker som arbetar inom hälsa, kommunikation och förvaltning.
 • Sveriges Arkitekter, organiserar olika sorters arkitekter.
 • Sveriges Farmaceuter, Organiserar farmaceuter.
 • Sveriges Ingenjörer, Organiserar ingenjörer.
 • Sveriges läkarförbund, Organiserar läkare.
 • Sveriges Psykologförbund, Organiserar psykologer.
 • Sveriges Skolledarförbund, Organiserar ledare inom utbildning.
 • Sveriges Tandläkarförbund, Organiserar tandläkare.
 • SULF (Sveriges universitetslärarförbund), organiserar universitetslärare, forskare och doktorander.
 • Sveriges Veterinärförbund, Organiserar veterinärer.