Inkomstförsäkring

Det inkomstbortfall som man drabbas av vid arbetslöshet varierar beroende på hur mycket man tjänade innan man blev arbetslös. A-kassan ger dig 80 % av den lön du hade i ersättning – upp till en viss gräns. Denna gräns är idag 680 kronor per dag, vilket motsvarar 80 % av en lön på 18 700 kronor i månaden före skatt. För många kommer därför arbetslöshet att innebär ett mycket betydande inkomstbortfall. Därför kan man komplettera sin A-kassa med en inkomstförsäkring, som gör att man får behålla betydligt mer av sina pengar under arbetslösheten. Dock, det finns planer på att under våren 2015 höja A-kassans minimibelopp till 910 kronor per dag, vilket motsvarar 80 % av en månadslön på 25 000 kronor.

Vanliga frågor & svar om inkomstförsäkring

Hur stor är inkomstförsäkringen?
Det finns en mängd olika inkomstförsäkringar att välja mellan. En del av dem har inget högsta tak överhuvudtaget, medan vissa ligger så lågt som maximalt 35 000 kronor i månaden (vilket fortfarande är betydligt bättre än A-kassan, även med den planerade höjningen). Även om taket för ersättning från olika inkomstförsäkringar varierar, så ligger den alltid på 80 % av den tidigare lönen.

Hur skaffar man sig en inkomstförsäkring?
Inkomstförsäkring är något som man kan skaffa sig på egen hand, genom olika banker. Men det är idag också vanligt att olika fackförbund erbjuder medlemmarna en inkomstförsäkring, som tillägg till A-kassan. Hos en del fackförbund är inkomstförsäkringen inbakad i medlemsavgiften, medan den hos andra är ett tillval. Vissa fackförbund erbjuder överhuvudtaget ingen inkomstförsäkring till sina medlemmar.

Vad krävs för att kunna utnyttja en inkomstförsäkring?
Grundkravet är att du är berättigad till A-kassa, då inkomstförsäkringen är ett komplement till denna. Ytterligare villkor för vad som krävs för att kunna utnyttja inkomstförsäkringen varierar en del, men i grund och botten så är tanken att den som har rätt till A-kassa också ska kunna utnyttja inkomstförsäkringen. Dock, det finns ofta en övre åldersgräns för många inkomstförsäkringar. Denna varierar, men den som är äldre än 50 år bör definitivt se efter vad som gäller för de olika inkomstförsäkringarna. Dessutom är kraven vad gäller hur länge man har varit medlem för att kunna få ersättning ibland högre än för A-kassan (men den kan även vara lägre, i vissa fall).

Betalar man skatt på inkomstförsäkringen?
Nej, men det blir ändå resultatet i praktiken. Den ersättning man får från inkomstförsäkringar motsvarar 80 % av lönen efter skatt. Så även om man inte betalar skatt på de pengar man får via sin inkomstförsäkring så gör detta i praktiken ingen skillnad för hur mycket pengar man får ut.

Hur länge gäller inkomstförsäkringen?
Variationen är här mycket stor. En del inkomstförsäkringar räcker över 300 dagar, alltså lika länge som A-kassan. Andra kan räcka så pass kort tid som 100 dagar.

Vad händer vid sjukdom?
Vid sjukdom är du inte berättigad till pengar från A-kassan och därför inte heller till din inkomstförsäkring. Vid sjukdom ska du i stället ansöka om sjukpenning. Det finns dock inkomstförsäkringar, sjukförsäkringar, som kan tecknas för att se till att man får behålla en större del av sin inkomst vid sjukdom.