Medlemslån

Tillsammans med inkomstförsäkring är medlemslån den vanligaste fördelen som olika fackförbund idag erbjuder sina medlemmar. Medlemslån är i korthet lån som förbundets medlemmar kan få via olika banker, där villkoren är bättre än för ”vanliga” banklån. Det handlar då om saker som lägre ränta, lägre eller inget krav på säkerhet och slopad uppläggningsavgift. Medlemslån är en stor fördel som moderna fackförbund erbjuder sina medlemmar. Ibland genom egna avtal, och ibland genom avtal som gjorts upp med banker på central nivå (det vill säga LO, TCO och Saco).

Vad krävs för att kunna ta ett medlemslån?

Detta varierar från fackförbund till fackförbund, då det finns ett stort antal olika medlemslån, som har olika villkor. Självklart måste du vara myndig för att kunna ansöka om ett medlemslån. Ytterligare vanliga krav är att du ska ha en fast anställning med en viss inkomst, samt inte ha några betalningsanmärkningar. Sedan ska du också ha varit medlem i facket sedan en viss tid tillbaka, exempelvis ett halvår. Dock så innebär medlemslån att du inte behöver lämna någon säkerhet.

Fördelar med medlemslån

* Den ränta som ges är ofta mycket fördelaktig.
* Du behöver ingen säkerhet för att ta ett medlemslån.
* Du slipper uppläggningsavgiften med medlemslån.
* Ofta ingår livförsäkring, som täcker en stor del av skulden i händelse av dödsfall.
* Ofta ingår även en försäkring, som hjälper dig att betala av på lånet i händelse av arbetslöshet, sjukdom och liknande.
* Medlemslån kan också ibland fås i form av bolån/huslån.

Om du inte är ansluten i facket och/eller har betalningsanmärkningar, så finns det fortfarande alternativ i form av smslån. Räntan är dock betydligt högre, men precis som med medlemslån så krävs ingen säkerhet. Långivare av smslån och räntorna kan du jämföra här.

Hur mycket kan man låna?

Miniminivån för medlemslån ligger vanligtvis på mellan 20 000 och 30 000 kronor, med en maxnivå mellan 250 000 och 350 000. Ibland finns dock möjlighet att få lån som både är högre och lägre.

Är det någon egentlig skillnad mellan ett medlemslån och ett ”vanligt” lån?

Det korta svaret är att nej, det är egentligen ingen riktigt skillnad mellan ett medlemslån och ett ”vanligt” lån, till exempel privatlån hos banker. Medlemslånet innebär bara att du som medlem i ett fackförbund får bättre villkor än du annars skulle ha fått. Att kunna ta ett lån utan säkerhet, och utan att behöva betala någon uppläggningsavgift är något som inte är möjligt för de flesta privatpersoner. Detta för att det fackförbund som man är medlem i har betydligt bättre förhandlingsmöjligheter – det handlar helt enkelt om det som facket är bra på: enighet ger styrka att förhandla fram bra villkor, vare sig det gäller arbetsgivare eller banker.

Specifika medlemslån

Medlemslån kännetecknas av att man som låntagare inte behöver uppge vad det är man ska använda dem till – det är fritt att använda dem till vad som helst. Men flera fackförbund erbjuder också specifika medlemslån, först och främst huslån, privatlån och ibland billån. Huslån fungerar inte alltid riktigt som medlemslån, utan är ofta lite mer begränsade, även om de ger bättre villkor än ”vanliga” huslån.