Välja fackförbund

Hur gör man när man ska välja fackförbund? Vilka fackförbund finns det att välja mellan, och vad ska man tänka på? Till en viss del så är valet helt självklart och det är ingen slump att nästan alla poliser återfinns i polisförbundet. Fackförbund som är väldigt specialiserade har en stor förståelse på exakt vad det är dess medlemmar förväntar sig. Men många fackförbund är inte så snäva, utan organiserar branscher med mycket bredd. Flera fackförbund överlappar varandra till stor del vilket gör att det blir ett mer aktivt val att välja fackförbund.

Bransch och yrke

Nästan alla fackföreningar i Sverige är medlemmar i antingen LO, TCO eller Saco, traditionell arbetare, tjänstemän och akademiker. När du ska välja fackförbund är det här du ska börja. Under ”Fackliga organisationer” presenterar vi LO, TCO och Saco, och de olika fackförbund som är medlemmar hos dem lite närmare, vilket bör kunna underlätta sökandet en del. Är du akademiker så är det med stor sannolikhet hos Saco eller kanske TCO som du hör hemma. Annars med stor sannolikhet en fackförening under LO, eller möjligen TCO.

Flera av de svenska fackförbunden är branschspecifika, och inte yrkesspecifika, vilket gör att en mängd olika yrken trängs under ett och samma tak; och ibland även flera olika branscher, speciellt inom LO och TCO. Det gör att det kan vara svårt att hitta rätt fackförbund, med tanke på att många branscher har mycket gemensamt, samtidigt som det kan öka ens valfrihet. Om du har reell möjlighet att välja mellan olika fackförbund så finns det en del saker som du bör se närmare på, för att kunna göra ett så bra val som möjligt (det finns i princip alltid alternativ, som exempelvis mycket små fackföreningar utanför LO, TCO och Saco, vars möjligheter att påverka är begränsade).

Saker att se närmare på:
* Hur stor är medlemsavgiften?
* Vad ingår i medlemsavgiften?
* Erbjuds inkomstförsäkring, antingen som en del av medlemsavgiften eller som tillägg?
* Hur ser villkoren för inkomstförsäkringen ut?
* Erbjuder fackförbundet möjlighet till medlemslån? Vad är villkoren, och är det intressant för dig?
* Hur ”stark” är just den fackföreningen på din arbetsplats? Kommer medlemskap att öka dina möjligheter att påverka?
* Vilka möjligheter till hjälp, exempelvis juridiskt, ger fackförbundet?
* Vilka är möjligheterna att delta i kurser och engagera dig fackligt? Är detta viktigt för dig?
* Är det ett starkt politiskt fackförbund, och stämmer dess värderingar överens med dina?

Detta är några av de grundläggande punkter du bör se närmare på. Alla kommer inte att värdesätta samma saker. För vissa är inkomstförsäkring mycket viktigt, medan andra i huvudsak är intresserade av att bli fackligt aktiva. Men man bör ändå se närmare på de delar som inte intresserar en så mycket, för att på så vis bilda sig en helhetsbild av ett fackförbund. Ett bra fackförbund ska helst av allt kunna erbjuda ett helhetspaket, som tillfredsställer alla tänkta medlemmar.