Vad är facket

I grund och botten är ett fackförbund en sammanslutning av arbetare som har kommit överens om vissa saker, för att förhindra att företag utnyttjar arbetare genom att ställa dem mot varandra. De uppstod helt enkelt för att förhindra att de arbetare som ville ha löner som det gick att leva på, arbetsförhållanden som var någorlunda drägliga, och möjlighet till åtminstone lite fritid helt enkelt avskedades och ersattes av andra. En strejk blir ju till exempel meningslös om ett företag helt enkelt bara kan avskeda de strejkande och ta in annan arbetskraft. Det är också skälet till att fackföreningar, speciellt de som arrangerar arbetare inom yrken som inte kräver så mycket utbildning eller där tillgången på arbetskraft överstiger efterfrågan, är mycket måna om att kunna organisera så många som möjligt.

Kollektivavtal

Det mest synliga som facket gör idag är att förhandla kollektivt om lönerna, något som ibland får synliga resultat för samhället i övrigt i form av strejker, om fack och företag inte kan komma överens. Kollektivavtal handlar inte enbart om löner och löneökningar, utan reglerar även saker som semester, arbetstid och andra anställningsvillkor. Dessa löneökningar och villkor gäller sedan för alla anställda i företaget, och inte bara de som är med i facket, vilket gör att företag inte kan komma undan genom att ha icke-fackansluten personal. Kollektivavtal kan tecknas på flera olika nivåer, där den högsta inbegriper de stora centralorganisationerna LO, TCO och Saco.

Hjälpa medlemmar vid tvister

Om en tvist uppstår mellan arbetsgivare och arbetstagare så ligger arbetstagaren i underläge. Att då ha en fackförening i ryggen gör att man som arbetstagare har större möjligheter att få rätt, eller att det hela kan lösas genom att facket tillsammans med arbetstagaren kommer fram till en lösning som är acceptabel för båda parter. En tvist med sin arbetsgivare är ingenting att sträva efter, men om en sådan olyckligtvis skulle uppstå är det väldigt tryggt att ha en facklig organisation bakom sig.

Olika förmåner

Medlemskap i en fackförening kan också innebära olika förmåner, främst kanske möjligheten till medlemslån. Medlemslån innebär i korthet att det fackförbund som man är medlem i har slutit avtal med olika banker om att dess medlemmar får förmånligare villkor vid lån. Det kan då gälla sådana saker som slopad kostnad för uppläggning, minskade eller inga krav på säkerhet och lägre ränta.

Ytterligare en förmån som en del fackförbund erbjuder är inkomstgaranti. Inkomstgaranti innebär att man när man blir arbetslös och tvingas vända sig till A-kassan får extra pengar, för att steget från att ha haft arbete till att inte ha det inte ska vara fullt så svårt. Hur de olika fackförbunden organiserar det hela varierar; ibland är det frivilligt att delta, ibland inte. Hur pass hög nivå inkomstförsäkringen ligger på varierar även det.

Därför behöver du facket

Ovan summeras en del av de saker som facket gör. Idag är det många som ifrågasätter om facket verkligen fyller någon roll. Förhoppningsvis så har vi här visat att facket fortfarande har en roll att spela i Sverige idag. Facket erbjuder en trygghet, som när den väl behövs kan vara värd mycket.